Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Er was eens een Schriftgeleerde

Schriftgeleerde dirty Harry
werd zeer bemind en goed geloofd.
In de boze buitenwereld
was hij nederig maar trots.

Ik was monddood.
Maar veinzen en slijmen,
pappen en nathouden
wou en kon ik niet altijd.

In de boze binnenwereld
heersten ego, willekeur en trots.
Hij heeft zijn loon reeds, 's werelds loon.
Een zeer geleerde Schriftgeleerde.

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Er was eens een Schriftgeleerde

Schriftgeleerde dirty Harry
werd zeer bemind en goed geloofd.
In de boze buitenwereld
was hij nederig maar trots.

Ik was monddood.
Maar veinzen en slijmen,
pappen en nathouden
wou en kon ik niet altijd.

In de boze binnenwereld
heersten ego, willekeur en trots.
Hij heeft zijn loon reeds, 's werelds loon.
Een zeer geleerde Schriftgeleerde.

Jan Wedeven