Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

In het schemerlicht

Het licht verdraagt de duisternis niet
De duisternis verdraagt het licht niet
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmeurd
Toch heb ik me nooit iets aan laten smeren

Ik worstelde en kwam niet boven
't Is haat en nijd, die eeuwige strijd
Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde
Toch is het kwade trouw, en willekeur

't Zijn de hoogmoedigen niet en de patsers,
maar dorstigen en hongerenden
die dorsten naar de gerechtigheid.
Het licht verdraagt de schemering niet

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

In het schemerlicht

Het licht verdraagt de duisternis niet
De duisternis verdraagt het licht niet
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmeurd
Toch heb ik me nooit iets aan laten smeren

Ik worstelde en kwam niet boven
't Is haat en nijd, die eeuwige strijd
Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde
Toch is het kwade trouw, en willekeur

't Zijn de hoogmoedigen niet en de patsers,
maar dorstigen en hongerenden
die dorsten naar de gerechtigheid.
Het licht verdraagt de schemering niet

Jan Wedeven