Jakobs bedrieglijke geschiedenis

      door mr J. Wedeven

Een van de interessantste verhalen in de bijbel is het verhaal van aartsvader Jakob. Het bijzondere van deze parabel is, dat de lezer die te veel vasthoudt aan zijn solidariteit met de hoofdpersoon, de crux van het verhaal wel moet ontgaan. Dat is, denk ik, de reden dat het verhaal verkeerd is begrepen en onderbelicht is geraakt. Men ziet de dubbele bodem niet, omdat die verhuld is door de schrijver.


Wie het verhaal bekijkt met die verhulde onderlaag in gedachten en vanuit het gezichtspunt van de schrijver, komt tot verrassende ontdekkingen. Zo lijkt hij zich er terdege van bewust, dat hij de lezer verleidt met de successen van zijn hoofdpersoon. Dat het succes van Jakob telkens te danken is aan eigen bedrog, kan de lezer gemakkelijk uit het oog verliezen. Zou de schrijver van Genesis dan zoveel psychologisch inzicht hebben?

Dat denk ik wel. De humoristische passages in het verhaal doen dat vermoeden. Wat hij de personages - vooral Jakob zelf - laat zeggen als hij ze sprekend invoert, is vaak komisch en getuigt van ironie die soms grenst aan sarcasme. Die spot krijgt meer kracht voor wie de ‘bottom line’ ziet, het basismotief van het verhaal.

De schrijver laat slechts de gebeurtenissen spreken. Hij beschrijft ze koelbloedig, met vaart en zonder commentaar. Zijn humor komt op die manier goed tot zijn recht. Daar verraadt Genesis even zijn eigen interpretatie. Toch laat de verteller steeds het oordeel aan de lezer die het ironische van de situatie misschien maar half begrijpt. Dat zal nog duidelijker zal worden.

Hoofdrolspeler Jakob verraadt vaak met zijn eigen woorden zijn opportunistische natuur. Er komt nooit enige verbetering in zijn verraderlijke mentaliteit, al lijkt dat, oppervlakkig bekeken, wel zo te zijn. Te gemakzuchtige lezers zullen zich niet genoeg van de hoofdpersoon weten te distantiëren. Weet de schrijver dat hij het zijn lezers lastig maakt door Jakobs wandaden handig in te kleden? En maakt hij daar gebruik van? Vast wel. Dat maakt het verhaal subtiel, al is de clou erg cru.

Een lakmoesproef

Genesis geeft nooit commentaar in dit verhaal op één uitzondering na. Nadat Jakob met zijn vrouwen, zijn slavinnen en al zijn vee zijn weldoener Laban in de steek heeft gelaten, helpt de schrijver toch een handje en zegt: “… en Jakob bedroog de arameeër Laban door er heimelijk vandoor te gaan.” (Gen.31:20 ~ Nieuwe Bijbel Vertaling). Maar dit is dan ook het belangrijkste moment. Terecht heeft de Genesisverteller dat voorzien van een toelichting.

Een half hoofdstuk verder zien we hoe Laban hem aanklaagt en hoe een kwade Jakob zijn oom schoffeert en de zaken omdraait. Daar komt het op neer, in mijn woorden. En alsof het nog niet duidelijk genoeg is, wordt in contrast met die tirade van Jakob daartegenover geplaatst een al te verstandig antwoord van de gedupeerde Laban. Die sluit toch vrede met zijn egoïstische neef. Alleen omdat hij machteloos staat: mijn woorden. De schrijver laat het oordeel aan de lezer.

Dan komt als klap op de vuurpeil Jakobs uitermate sluw uitgespeelde verzoening met zijn broer, waarmee hij zich zou moeten rehabiliteren. Hij heeft vernomen dat Ezau hem wil doden. Ezau, die hij vreselijk bedrogen heeft, vergeeft hem en verzoent zich met hem, maar hij wordt daarbij alweer voor de mal gehouden door zijn ontaarde broer. Dat valt niet erg op in het verhaal.

Ja, daar heb je nu zoiets. De lezer laat zich hier snel meeslepen door de “goede” afloop. De held van de parabel laat zijn broer (die daar niet van gediend is) verder aan zijn eigen lot over. En hij doet dat liever stiekem, omdat hij dan echt van hem af is. Dat kunnen we ons voorstellen. Zeker nu zonet nog engelen aan hem waren verschenen. En zoals de waard is, vertrouwt hij nu eenmaal zijn gasten. Of dat wel zo’n mooie manier van doen is voor een opportunist, die heel wat had goed te maken, is een andere kwestie. De morele lakmoesproef die de schrijver hier heeft ingebouwd, is onverbiddelijk.

Praktische bezwaren

Jacob is nu uitgespeeld en heeft gewonnen. Het eigenlijke verhaal rond Jakob is uit. Toch niet helemaal. Er volgt onmiddellijk hierna een enorme opdoffer, alsof de schrijver ons de naargeestige clou van de hele geschiedenis wil inpeperen. Zijn zonen plegen bedrog om een naburige stad te kunnen uitmoorden. Jakob, wiens actieve rol is uitgespeeld, veroordeelt dat vanwege praktische bezwaren.

Lees verder >>>