Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Onderstaande tekst is een ingezonden en geplaatste brief aan dagblad Trouw.

“De verkiezingen in zicht” zijn de verkiezingen die voorafgingen aan het kabinet Balkenende/Bos waar ook de Christen Unie onder leiding van Rouvoet aan meedeed. Dat kabinet valt in 2010 vanwege de Uruzgan missie, maar ook vanwege voortdurende onenigheid tussen Balkenende en Bos. Job Cohen is oppositieleider. De tekst is mijns inziens nog steeds actueel.


Geachte redactie,

Graag stuur ik U de volgende bijdrage over de komende verkiezingen.

Waar zijn onze idealen gebleven?

Het liberalisme woekert voort in ons land met de verkiezingen in zicht.
Belangenverstrengeling is tot beleid verheven. De managementcultus richt grote schade aan. Schadelijke werkgelegenheid verziekt de economie. Maar zelfs de bankencrisis kon de politiek niet tot bezinning brengen. Voor Balkenende en Rutte blijft het marktdenken heilig. Alsof welvaart kan bestaan zonder solidariteit. Cohen stelt daar niets tegenover. Hij ageert niet tegen de verloedering van de politiek en de op hol geslagen commercie. Socialisme is ver te zoeken.

Er is dan ook geen echt debat. Alleen wat gemarchandeer onder leiding van het Centraal Planbureau.

Zonder idealen verwildert het volk.

Jan Wedeven, Groningen        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Onderstaande tekst is een ingezonden en geplaatste brief aan dagblad Trouw.

“De verkiezingen in zicht” zijn de verkiezingen die voorafgingen aan het kabinet Balkenende/Bos waar ook de Christen Unie onder leiding van Rouvoet aan meedeed. Dat kabinet valt in 2010 vanwege de Uruzgan missie, maar ook vanwege voortdurende onenigheid tussen Balkenende en Bos. Job Cohen is oppositieleider. De tekst is mijns inziens nog steeds actueel.


Geachte redactie,

Graag stuur ik U de volgende bijdrage over de komende verkiezingen.

Waar zijn onze idealen gebleven?

Het liberalisme woekert voort in ons land met de verkiezingen in zicht.
Belangenverstrengeling is tot beleid verheven. De managementcultus richt grote schade aan. Schadelijke werkgelegenheid verziekt de economie. Maar zelfs de bankencrisis kon de politiek niet tot bezinning brengen. Voor Balkenende en Rutte blijft het marktdenken heilig. Alsof welvaart kan bestaan zonder solidariteit. Cohen stelt daar niets tegenover. Hij ageert niet tegen de verloedering van de politiek en de op hol geslagen commercie. Socialisme is ver te zoeken.

Er is dan ook geen echt debat. Alleen wat gemarchandeer onder leiding van het Centraal Planbureau.

Zonder idealen verwildert het volk.

Jan Wedeven, Groningen