Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

THE GREEN SUBMARINE
[geniet! … maar niet met mate.]

Opgedragen aan Marleen Smit, Trea Vierhoven, Susanne v/d Eijnden, en Titia Spijkerman.

‘Never forget to state the obvious‘ [ aldus Rianne Horlings (26/07/’55 – 9/06/2008) ]‘.


Luister
Als ik fluister
Spreek ik en luister
Naar de stem van mijn geweten

H i e r  z w i j g t  d e  s p r e k e r  s t i l ... ;

Honi soit qui mal y pense
Let de męnskje moar ‘bwoaatsje’…
   [… =“spelen”,jw.],
Roddelen doen ze toch
En God betere het

Mijn beter ik
Heeft mij gezien
Jan neemt voor lief Zijn onvermogen

Let it be,’cause it ain’t why ...
Its‘s júst in the eye of the beholder
Beholden, feed back and behold
For our sake, faith and happiness for ever

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

THE GREEN SUBMARINE
[geniet! … maar niet met mate.]

Opgedragen aan Marleen Smit, Trea Vierhoven, Susanne v/d Eijnden, en Titia Spijkerman.

‘Never forget to state the obvious‘ [ aldus Rianne Horlings (26/07/’55 – 9/06/2008) ]‘.


Luister
Als ik fluister
Spreek ik en luister
Naar de stem van mijn geweten

H i e r  z w i j g t  d e  s p r e k e r  s t i l ... ;

Honi soit qui mal y pense
Let de męnskje moar ‘bwoaatsje’…
   [… =“spelen”,jw.],
Roddelen doen ze toch
En God betere het

Mijn beter ik
Heeft mij gezien
Jan neemt voor lief Zijn onvermogen

Let it be,’cause it ain’t why ...
Its‘s júst in the eye of the beholder
Beholden, feed back and behold
For our sake, faith and happiness for ever

Jan Wedeven