Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

De vreugdevolle weg

Verkwikt en geroosterd
in de weldadige zomerhitte
gaan wij onbekommerd voort
op ons smalle levenspad

Langs rotsachtige hellingen
vol distels en doornen
gehuld in nevelen,
belaagd door insecten

Dwars door torenhoge bossen
bezaaid met bittere kruiden,
wadend door troostrijke rivieren
met brede oevers en krokodillen

Amechtig hijgend
in de verzengende hitte van de stralende zon
dan wel kleumend geteisterd door ijzige stormen,
of in de verfrissende koelte van de avond

Verzadigd van niet aflatend geploeter
en onvervulbare hunkering,
vervuld als wij zijn van tomeloze kracht ...
in de richting van het onbekende land.

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

De vreugdevolle weg

Verkwikt en geroosterd
in de weldadige zomerhitte
gaan wij onbekommerd voort
op ons smalle levenspad

Langs rotsachtige hellingen
vol distels en doornen
gehuld in nevelen,
belaagd door insecten

Dwars door torenhoge bossen
bezaaid met bittere kruiden,
wadend door troostrijke rivieren
met brede oevers en krokodillen

Amechtig hijgend
in de verzengende hitte van de stralende zon
dan wel kleumend geteisterd door ijzige stormen,
of in de verfrissende koelte van de avond

Verzadigd van niet aflatend geploeter
en onvervulbare hunkering,
vervuld als wij zijn van tomeloze kracht ...
in de richting van het onbekende land.

Jan Wedeven