Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

De geest die haat noch vreest en liefheeft

Ik heb de pest aan haat en nijd
Die hebben mij ít leven zuur gemaakt
Vals en wreed is de vuile strijd
van de eigenwaan die vriendschap verzaakt

Zelfrechtvaardiging door agressie
en zelfbedrog door huichelarij
verhullen slecht de kwade nijd,
het zelfverwijt, de smeerlapperij

Nooit geef ik op de strijd
voor eerlijkheid en zuiverheid,
voor vrijheid en zachtmoedigheid,
voor rede en wederkerigheid

Wat drijft de mens?
Is dat het beest in hem?
Of overwint de geest,
de zucht die haat noch vreest

Het goede bestrijde het kwaad
Maar wie met pek omgaat zal stinken
Alle huichelarij zij taboe verklaard
Zachtmoedigheid zal als vreugde blinken

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

De geest die haat noch vreest en liefheeft

Ik heb de pest aan haat en nijd
Die hebben mij ít leven zuur gemaakt
Vals en wreed is de vuile strijd
van de eigenwaan die vriendschap verzaakt

Zelfrechtvaardiging door agressie
en zelfbedrog door huichelarij
verhullen slecht de kwade nijd,
het zelfverwijt, de smeerlapperij

Nooit geef ik op de strijd
voor eerlijkheid en zuiverheid,
voor vrijheid en zachtmoedigheid,
voor rede en wederkerigheid

Wat drijft de mens?
Is dat het beest in hem?
Of overwint de geest,
de zucht die haat noch vreest

Het goede bestrijde het kwaad
Maar wie met pek omgaat zal stinken
Alle huichelarij zij taboe verklaard
Zachtmoedigheid zal als vreugde blinken

Jan Wedeven