Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Navolging van Christus

God ziet het hart aan.
Het gaat hem niet om wat ik geloof.
Het gaat om wat je doet en laat.
Daar gaat het alleen maar om.


Ben ik bereid mezelf te offeren?
Neen, en dat hoeft ook niet.
Die navolging is niet verplicht.
En niets is minder waar.


Wees wakker want roddelen doen ze.
Ik weet best wie ik voor me heb.
Maar je kunt je wel eens vergissen.
Al staat er een titel voor je naam.


“Waarom willen jullie mij stenigen?
Om welke van mijn goede daden?”

Er is Nijd in deze wereld.
En dat is niet mijn schuld.


Christus heeft de ultieme beproeving glansrijk doorstaan.
Geestelijk is hij nog veel sterker opgestaan.
Nedergedaald ter helle en weer terug gegaan.
Zijn Geest van liefde is voor wie niet ‘blind’ is.

Jan Wedeven            

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Navolging van Christus

God ziet het hart aan.
Het gaat hem niet om wat ik geloof.
Het gaat om wat je doet en laat.
Daar gaat het alleen maar om.


Ben ik bereid mezelf te offeren?
Neen, en dat hoeft ook niet.
Die navolging is niet verplicht.
En niets is minder waar.


Wees wakker want roddelen doen ze.
Ik weet best wie ik voor me heb.
Maar je kunt je wel eens vergissen.
Al staat er een titel voor je naam.


“Waarom willen jullie mij stenigen?
Om welke van mijn goede daden?”

Er is Nijd in deze wereld.
En dat is niet mijn schuld.


Christus heeft de ultieme beproeving glansrijk doorstaan.
Geestelijk is hij nog veel sterker opgestaan.
Nedergedaald ter helle en weer terug gegaan.
Zijn Geest van liefde is voor wie niet ‘blind’ is.

Jan Wedeven