Het mysterie

Een kleine vertelling om het grote mysterie te bezweren

     Jan Wedeven

     17 okt. 2023

Eli sprak tot zijn grote vriend Johannes: weet jij, Johannes, waarom de duivel zo machtig is in de wereld? En waarom kan God de duivel niet uitbannen of verslaan? - Neen zei hij, daar begrijp ik helemaal niets van, hoegenaamd niets. Ze zaten aan tafel in het huis van Johannes. Ze hadden beide vakantie. Vroeg in de middag hadden ze een mooie boswandeling gemaakt. Nu dronken ze sterke koffie met een stuk cake. Buiten regende het pijpenstelen. Eli legde zijn beide handen op tafel.

Ik zal het je zeggen, maar dan moet je mij beloven dat je het niet verder zult vertellen, zei Eli opgewekt. Dat beloof ik, zei Johannes met een rood hoofd. Eli sprak luid en duidelijk: onze God kan de duivel niet verslaan zolang de mensen geld en status vereren, en zolang ze onze God en ook de duivel blijven verketteren. En zolang ze haatdragend zijn in plaats van liefdevol. De wereld gaat aan kwade trouw ten onder.

Hoe weet je dat allemaal, Eli, sprak Johannes bedremmeld. – Eli glimlachte. Dat heeft de heilige geest van Christus mij ingegeven. Onze God is niet opgewassen tegen de duivel door het ongeloof en het wantrouwen van de mensen. Ze laten zich verleiden door de duivel. Ze hebben een eigen vrije wil, Johannes. Zo is de natuur nou eenmaal. Johannes twijfelde en zei bedachtzaam, de natuur? Hij schonk zichzelf nog een kop koffie in.

Eli antwoordde zachtjes, bijna fluisterend en met gefronste wenkbrauwen: toen God de wereld schiep, ontsnapte de Demon aan zijn aandacht. Alleen als mensen van goede wil zich verbinden met Gods geest, kan onze God samen met hen het demonische bestrijden. - Daar begrijp ik niet veel van, Eli, zei Johannes bedroefd. Eli sprak, geloof je mij? Johannes staarde onthutst voor zich uit. Zijn stuk cake bleef onaangeroerd. Het gaat om wat je doet, zei Eli tot slot; niet om wat je denkt of zegt.