Beschavingswaan

     17 maart 2023

P A M F L E T

Uw gewillige dienaar overweegt de oprichting op persoonlijke titel van ‘het corruptie-platform’, een goed geolied anarchistisch meldpunt voor griezelige en niet opgemerkte gevallen van corruptie in onze technocratie, bij instellingen als woningcorporaties, nutsbedrijven of uitkeringsinstanties. Of zorgverzekeraars, die in het bijzonder.

De inspecties van de ministeries zijn afhankelijk van die ministeries. Ik los een schot voor de boeg. De gevreesde bureaucratische ambtenarij is overbelast en van alle goede geesten verlaten tot in lengte van jaren. Kafka grinnikt in zijn vuistje. Bederf (corruptie) van het beste is het slechtste. Corruptie is de kanker van de maatschappij, sorry dat ik het zeg.

Dekmantel

Corruptie is in beginsel het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven. Voorts is sprake van geldelijk gewin ten onrechte en/of wederrechtelijke bevoordeling anderszins. De ultieme dekmantel en schijnrechtvaardiging is beschavingswaan, een niet bestaand woord dat ik niet zal toelichten. De tijd dringt. De vis begint te rotten aan de kop. Pas op en wees voorzichtig.

“Onze” minister president

Ook op parlementair - en regeringsniveau vinden corrupte praktijken plaats - te denken valt aan ongrondwettige dubbele functies, en lobbyen is vaak onfris en corruptie bevorderend. Laat ik eens dit zeggen: ons machtige en de facto machteloze parlement is geen volksvertegenwoordiging; want onze minister-president koning Rutte wordt niet of niet meer vertrouwd door de meerderheid van de bevolking, terwijl het parlement (als geheel) hem in ere houdt en met hem samenwerkt. Mag ik dat zeggen? Gelukkig wel. Dit pacterende parlement is illegaal in idealistische zin, corrupt, ontegenzeggelijk. Om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer. Het vertegenwoordigt het volk niet. En elk enquêterapport is een slag in de lucht. Hoe zou dat komen? Zijn er nog politici met een gezonde visie? Die van de ChristenUnie misschien. De egotrippers zijn in de meerderheid, vrees ik. Misbruik van meningsuitingsvrijheid, [dwz van het recht op vrije meningsuiting], is verwant aan het verschijnsel corruptie. Dit behoeft geen toelichting voor de betere verstaander. De minder begripvollen onder ons mogen mij gerust vragen mij nader te verklaren.

Mocht u, waarde lezer, geïnteresseerd zijn geraakt in het op te richten platform en mocht u er aan mee willen werken op enigerlei wijze, kunt u mij bereiken op mijn emailadres, waarvan acte. Zonder voldoende interesse zie ik ervan af met uw welnemen.

Wij spreken elkaar nader wellicht, avé.

mr J. Wedeven, anarchist uit overtuiging.

PS    J. Wedeven, uw dienaar, is niet alleen rechtsgeleerde, hij is bovendien “gelovig”. Dat wil in dit geval zeggen: ik weet. Mij zijn geheimenissen toevertrouwd door de Eeuwige die niet laat varen de werken zijner handen, mits .....(geheim). Je maintiendrai.