NRC, ingezonden en geplaatste brief, 8 april 2022

Geen extern onderzoek

De mondkapjesdeal moet ongeldig zijn geweest: het extreem hoge bedrag dat Van Lienden ontving was kennelijk onredelijk. Waarom heeft de minister namens Volksgezondheid het geld dan niet teruggevorderd, desnoods in een juridische procedure? In plaats daarvan mag een duur bedrijf, Deloitte, onderzoek doen. Het is gebruikelijk dat adviesbureaus onderzoek doen naar misstanden bij de overheid. Onlangs nog door PwC bij de Belastingdienst. Dan zijn de wettelijke waarborgen van het Wetboek van Strafvordering of van Burgerlijke Rechtsvordering niet gegarandeerd. Daarom is onderzoek door justitie geboden. Ander onderzoek loopt justitie voor de voeten. Extern onderzoek dient als uitvlucht.

Jan Wedeven