Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Spreuken en uitspraken

*) Wie het laatst lacht, heeft veel op de koop toe genomen.

*) Wie met pek omgaat, hoeft zich niets aan te laten smeren.

*) Ach, zei het schaap, je moet ze altijd alles uitleggen, alles, alles, alles moet je ze uitleggen. - Waarom?, vroeg de wolf.

*) Wat het lichaam binnengaat is niet vies, wat eruit komt is vies.

*) Afwezigheid van interne dialoog duidt op deformatie die zichzelf in stand houdt.

*) Man soll sein Glauben finden wo man es gelassen hat.

*) Waar niet is, verliest zelfs de koning zijn goed recht.

*) Het kwaad straft ten slotte zichzelf.

*) Zoek eerst het koninkrijk, dan zal al het andere u gegeven worden.

*) Wie niet zoekt, vindt.

*) Het Hogere ziet het hart aan, ook al ziet het hart het Hogere niet.

*) Het is bij de beulen om af dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

*) Het is geteld, geteld, en nogmaals geteld en te licht bevonden.

*) Gepaste bescheidenheid getuigt van fatsoen.

*) Eerbied en respect getuigen van innerlijke beschaving.

*) Wie heeft zal gegeven worden en wie niet heeft zal ontnomen worden ook wat hij heeft.

*) Gelijkmoedigheid en eerlijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

*) De weg naar de hel is geplaveid met de beste bedoelingen.

*) Met alle respect betekent zonder ook maar enig respect.

*) Respect dat ex ante afwezig is, staat ex post niet ter discussie.

*) Do not tell me what to do, you bloody fool.

*) Een mens is in wezen een dier mits hij daarvan uitgaat.

*) Een mens zonder enig besef van moraal en fatsoen is vraatzuchtig als een krokodil en verraderlijk als een slang.

*) Gelegaliseerde uitbuiting is bedrijfseconomisch gezien werkelijk voortreffelijk.

*) Een goede koetsier verzorgt zijn wilde paarden en beteugelt ze met gemak.

*) Het afschuifmechanisme van de psychiatrie bederft de ggz.

Jan Wedeven        

Home Essays Muziek Huiswerkbegeleiding Varia E-mail

Spreuken en uitspraken

*) Wie het laatst lacht, heeft veel op de koop toe genomen.

*) Wie met pek omgaat, hoeft zich niets aan te laten smeren.

*) Ach, zei het schaap, je moet ze altijd alles uitleggen, alles, alles, alles moet je ze uitleggen. - Waarom?, vroeg de wolf.

*) Wat het lichaam binnengaat is niet vies, wat eruit komt is vies.

*) Afwezigheid van interne dialoog duidt op deformatie die zichzelf in stand houdt.

*) Man soll sein Glauben finden wo man es gelassen hat.

*) Waar niet is, verliest zelfs de koning zijn goed recht.

*) Het kwaad straft ten slotte zichzelf.

*) Zoek eerst het koninkrijk, dan zal al het andere u gegeven worden.

*) Wie niet zoekt, vindt.

*) Het Hogere ziet het hart aan, ook al ziet het hart het Hogere niet.

*) Het is bij de beulen om af dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

*) Het is geteld, geteld, en nogmaals geteld en te licht bevonden.

*) Gepaste bescheidenheid getuigt van fatsoen.

*) Eerbied en respect getuigen van innerlijke beschaving.

*) Wie heeft zal gegeven worden en wie niet heeft zal ontnomen worden ook wat hij heeft.

*) Gelijkmoedigheid en eerlijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

*) De weg naar de hel is geplaveid met de beste bedoelingen.

*) Met alle respect betekent zonder ook maar enig respect.

*) Respect dat ex ante afwezig is, staat ex post niet ter discussie.

*) Do not tell me what to do, you bloody fool.

*) Een mens is in wezen een dier mits hij daarvan uitgaat.

*) Een mens zonder enig besef van moraal en fatsoen is vraatzuchtig als een krokodil en verraderlijk als een slang.

*) Gelegaliseerde uitbuiting is bedrijfseconomisch gezien werkelijk voortreffelijk.

*) Een goede koetsier verzorgt zijn wilde paarden en beteugelt ze met gemak.

*) Het afschuifmechanisme van de psychiatrie bederft de ggz.

Jan Wedeven