Ggz in Nederland; vier kritische notities

     Jan Wedeven, juni 2021

    * gebrek aan belangstelling

Een hulpbehoevende in de geestelijke gezondheidszorg staat machteloos tegenover desinteresse, argwaan, slechte diagnostiek en desinformatie van buitenaf. Tegen dergelijk slachtofferschap zijn geen effectieve waarborgen of remedies ingebouwd in de organisatie van de ggz zoals onafhankelijke psychologische begeleiding en een mogelijke second opinion.

    * kritiek

Een kritische client/patiënt is nuttig en nodig in een gezonde ggz en alleen maar lastig in een ongezonde ggz.

    * beschadiging; j’ accuse

Mensen vernederen en beschadigen (ex ante) door ze te isoleren – en door ze ook nog te dwingen zich helemaal uit te kleden in de cel – en ze vervolgens op die beschadiging afrekenen (ex post), zou ten strengste verboden moeten zijn quod non: het is ten onrechte niet verboden en het gebeurt nog steeds bij gebrek aan voldoende wettelijke waarborgen.

    * De geïdentificeerde patiënt als quantité negligeable

De ggz als Nederlandse instelling is in gebreke zolang interne reflectie en controle ontbreken en een behandelend arts nooit verantwoording aflegt, alsof een psychiatrisch patiënt een quantité negligeable is.